Důležitá telefonní čísla

AKUTNÍ INTOXIKACE:  
Toxikologické informační středisko 224 919 293 – nonstop
224 915 402
DROGOVÁ PROBLEMATIKA : 
Poradenství, konzultace, středisko DROP-IN  222 221 431
 
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ: 
Informační středisko SUKL, tel. od 9 – 14 hod.  272 185 111 linka 333
 
OTRAVY PO POŽITÍ HUB:257 530 842
 
OTRAVY VYSOCE JEDOVATÝMI ŽIVOČICHY, HADY: 
Klinika ARO, U nemocnice 2, Praha 2224 963 355 – nonstop