Sazebník

Sazebník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
Potvrzení o zdravotním stavu / MŠ, jesle, LT, ZT, ŠvP/ 100,- Kč
Přihláška / MŠ, SŠ, VŠ/ 100,- Kč
Sportovní prohlídka 200,- Kč
Vyšetření na ŘP 200,- Kč
Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele 200,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 150,- Kč
Výpis pro soud, policii, pojišťovny… 150,- Kč
Jakékoli jiné potvrzení 100,- Kč
Duplikát očkovacího průkazu   50,- Kč
Nadstandardní očkování – aplikace 150,- Kč
Vyplnění přihlášky ke studiu v zahraničí 200,- Kč