Nástěnka

P R Á Z D N I N O V Ý P R O V O Z

Od 3. 7. 2017 do 11. 8. 2017 máme dovolenou.

Zastoupí nás MUDr Daniela Formanová , která ordinuje místo MUDr Vurmové, ve svých
ordinačních hodinách.
tel: 284 689 594

Po 13,00 – 15,30 hod
Út 7,00 – 10,30 hod
St 13,00 – 15,30 hod
Čt 7,00 – 10,30 hod
Pá 7,00 – 10,30 hod.

Kojenecká poradna je podle objednání.

Přejeme příjemné prožití letních prázdnin.

Od 1.4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům.
Tyto pravila daná zákonem musíme dodržovat:

Bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem ovlivnit další zdravotní stav pacienta, je třeba souhlas jednoho rodiče.
U pacienta staršího 15 let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému bez doprovodu jednoho z rodičů.
Rodič může písemně určit oprávněnou osobu, která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta.
Vyjímkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče povinně poskytované ze zákona / např. povinné očkování/- zde tedy není nutný souhlas rodiče.