Nástěnka

U P O Z O R N Ě N Í
____________________

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
2.7. – 31.7. 2018 ordinujeme

1.8. – 31. 8. 2018 ordinuje MUDr D. Rittichová – MediClinic – 284689594
po 13,00 – 15,30
út 7,00 – 10,30
st 13,00 – 15,30
čt 7,00 – 10,30
pá 7,00 – 10,30
kojenecká poradna dle objednání

Od 1.4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům.
Tyto pravila daná zákonem musíme dodržovat:

Bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem ovlivnit další zdravotní stav pacienta, je třeba souhlas jednoho rodiče.
U pacienta staršího 15 let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému bez doprovodu jednoho z rodičů.
Rodič může písemně určit oprávněnou osobu, která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta.
Vyjímkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče povinně poskytované ze zákona / např. povinné očkování/- zde tedy není nutný souhlas rodiče.