Nástěnka

U P O Z O R N Ě N Í
____________________

v pátek 20.4. 2018 neordinujeme.
Zastoupí nás MUDr Rittichová D. v době od 7,00 – 10,00 hod.
tel. 284689594

Od 1.4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům.
Tyto pravila daná zákonem musíme dodržovat:

Bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.
Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem ovlivnit další zdravotní stav pacienta, je třeba souhlas jednoho rodiče.
U pacienta staršího 15 let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému bez doprovodu jednoho z rodičů.
Rodič může písemně určit oprávněnou osobu, která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta.
Vyjímkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče povinně poskytované ze zákona / např. povinné očkování/- zde tedy není nutný souhlas rodiče.